WikiWealth
rating: 0+x

Sự tương tác giữa người bán và khách hàng rất hạn chế nên khách hàng không được tư vấn kỹ lưỡng khi mua hàng, không có hộp chat hỗ trợ từ tư vấn viên. Đặc biệt là với những khách hàng mới sẽ rất bối rối khi có những thắc mắc nhưng không thể giải quyết và sẽ bỏ sang mua hàng trên website khác. …