Người tiêu dùng chưa quen với hình thức mua sắm trực tuyế

rating: 0+x

Người tiêu dùng vẫn còn e dè với việc mua sắm trực tuyến và văn hóa người Việt thích trả giá, sờ tận tay …

Affected Investments